Başlangıç Betiğinin Yaratılması

Oracle sunucusunun açılışta otomatik olarak başlaması için aşağıdaki gibi bir /etc/init.d/oracle dosyası yaratın:

#!/bin/bash
#
# Run-level Startup script for the Oracle Instance and Listener
#
# chkconfig: 345 91 19
# description: Startup/Shutdown Oracle listener and instance

ORA_HOME="/u01/app/oracle/product/9.2.0.1.0"
ORA_OWNR="oracle"

# if the executables do not exist -- display error

if [ ! -f $ORA_HOME/bin/dbstart -o ! -d $ORA_HOME ]
then
    echo "Oracle startup: cannot start"
    exit 1
fi

# depending on parameter -- startup, shutdown, restart 
# of the instance and listener or usage display 

case "$1" in
  start)
    # Oracle listener and instance startup
    echo -n "Starting Oracle: "
    su - $ORA_OWNR -c "$ORA_HOME/bin/lsnrctl start"
    su - $ORA_OWNR -c $ORA_HOME/bin/dbstart
    touch /var/lock/subsys/oracle
    echo "OK"
    ;;
  stop)
 	# Oracle listener and instance shutdown
    echo -n "Shutdown Oracle: "
    su - $ORA_OWNR -c "$ORA_HOME/bin/lsnrctl stop"
    su - $ORA_OWNR -c $ORA_HOME/bin/dbshut
    rm -f /var/lock/subsys/oracle
    echo "OK"
    ;;
  reload|restart)
    $0 stop
    $0 start
    ;;
  *)
    echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
    exit 1
esac
exit 0

chkconfig oracle komutu ile çalışma seviyesi bilgisini güncelleyin.

Herşeyin yolunda olup olmadığını denemek için service oracle start|stop|restart komutunu çalıştırın.

Eğer buraya kadar hatasız gelebilmişseniz: tebrikler. Hatalarla karşılamışsanız Çeşitli Hatalar bölümündeki önerilerden yararlanın.