Kurulum Programını Çalıştırın

libwait.c yamasını uygulayın

Kurulum programını çalıştırmadan önce, tuhaf hatalar almamak için aşağıdakileri yapın:

 • /home/oracle dizininde aşağıdaki gibi bir libwait.c dosyası oluşturun ve derleyin:

  /*
  gcc -O2 -shared -o $HOME/libcwait.so -fpic $HOME/libcwait.c
  */
  #include
  #include
  #include
  Deploying Oracle 9i on Red Hat Enterprise Linux AS 3
  Page 11
  #include
  pid_t
  __libc_wait (int *status)
  {
  int res;
  asm volatile ("pushl %%ebx\n\t"
  "movl %2, %%ebx\n\t"
  "movl %1, %%eax\n\t"
  "int $0x80\n\t"
  "popl %%ebx"
  : "=a" (res)
  : "i" (__NR_wait4), "0" (WAIT_ANY), "c" (status), "d" (0), "S" (0));
  return res;
  }
  

  gcc -shared -o libcwait.so libcwait.c -fpic -O

 • Bu kitaplığı veritabanı kullanıcısının ortam değişkenleri arasına ekleyin:

  export LD_PRELOAD=/home/oracle/libcwait.so

  Daha önce .bash_profile dosyasına benzer bir satır eklemiştik.

Kurulum pencerelerinin açılacağı terminalin yapılandırılması

Aşağıdaki komutları oracle kullanıcısı olarak çalıştırın:

oracle@9iserver ~> xhost +localhost
oracle@9iserver ~> export DISPLAY=localhost:0.0

Artık kendi masaüstünüzden bağlanabileceğiniz gibi kurulum programını uzaktan da çalıştırabilirsiniz, örneğin Windows masaüstünden VNC ile bağlanarak kurulum programını çalıştırabilirsiniz.

Kurulumun başlatılması

Grafik kurulum uygulamasını başlatın:

/path/to/oracle/Disk1/runInstaller

Buradan sonra Grafik kurulumu takip edin (eğer standart veritabanını seçmemişseniz). Kurulum sürecinin buradan sonrası açıktır.

nodeinfo'nun düzeltilmesi

Kurulum buradan sonra bir ilintileme hatası vermeden devam etmelidir ama sonunda aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşacaksınız:

Parameter "nodeinfo" = NO_VALUE
Agent Service Failed

Bunu düzeltmek için kurulum bittikten sonra sihirbazı başlatmak için aşağıdaki komutu çalıştırın:

netca &

Şimdi $ORACLE_HOME dizinine geçerek ./lsnrctl start komutunu çalıştırın.

Sürecin çalışıp çalışmadığını kontrol edin:

ps afx | grep LISTEN