Çekirdek Parametrelerinin Atanması

/etc/sysctl.conf dosyasının düzenlenmesi

Aşağıdaki satırları /etc/sysctl.conf dosyasına ekleyin:

kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 128
kernel.shmall = 2097152
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 65536
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

/etc/security/limits.conf dosyasının düzenlenmesi

İlave olarak aşağıdaki satırlar da /etc/security/limits.conf dosyasına eklenebilir:

oracle soft nofile 65536
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 16384
oracle hard nproc 16384

Bu dosyalara yapılan eklemelerle yapılan yeni ayarlamaların aktif olabilmesi için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gereklidir.